Wypowiedzenie Polisy w UK

Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które zwykle podpisuje się na 12 miesięcy. Ubezpieczenie krótkoterminowe http://www.aerheads.co.uk/pozabankowa-pozyczka-prywatna-bez-bik-krd, które obejmują okres trzydziestu dni, po upływie tego czasu same wygasają. Natomiast zwykłe ubezpieczenia wymagają wypowiedzenia umowy OC.

Można to jednak uczynić tylko w odpowiednich okolicznościach. Pierwszą sytuacją jest zmiana towarzystwa ubezpieczeniowego. Następnie możemy to uczynić jeżeli zakupimy samochód używany. Ostatnią sytuacją, która upoważnia nas do złożenia wypowiedzenia polisy OC, to utrata samochodu, na przykład w wyniku kradzieży lub złomowania.

Jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie polisy OC

Jeżeli zmieniamy ubezpieczyciela, to musimy dostarczyć wypowiedzenie polisy OC, najpóźniej jeden dzień przed zakończeniem się umowy ubezpieczeniowej. Skorzystać należy wtedy z wzoru wypowiedzenia umowy OC. Jeżeli nie uczynimy tych czynności, to nasza umowa przedłuży się automatycznie jak w botheration.org. Nie stanie się tak jednak jeżeli nie opłacimy należnych składek. Wypowiedzenie polisy OC wzór można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej naszego ubezpieczyciela. Każde bowiem towarzystwo ubezpieczeniowe ma swój osobisty wzór.

Wypowiedzenie polisy można dostarczyć osobiście do biura, wysłać pocztą (ważne jest jednak to, iż musi być to poczta Polska), albo poprzez agenta ubezpieczeniowego. Ważne jest jednak aby zachować potwierdzenie.

Jeżeli oddaliśmy nasze auto do złomowania, to aby wypowiedzieć polisę OC, musimy posiadać zaświadczenie o wyrejestrowaniu samochodu, które można zdobyć w dziale komunikacji. W niektórych sytuacjach możliwe jest odzyskanie nadpłaconej składki.

W razie sprzedaży naszego samochodu, musimy niezwłocznie powiadomić naszego ubezpieczyciela o tym fakcie. Mamy na to czas do czternastu dni od daty sprzedaży auta. W tym przypadku, umowa nie przedłuży się automatycznie, a my mamy możliwość zwrotu składek.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Axa Direct wprowadziło taką promocję, iż po sprzedaży pojazdu, zbywca może uzyskać zniżki na ubezpieczenie swojego nowo zakupionego samochodu, ubezpieczając go po raz kolejny w tej firmie.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych, aby przekonać do siebie nowych klientów, pozwala na zachowanie naliczonych do tej pory zniżek, uzyskanych w innej firmie. Można więc bez problemu zmieniać ubezpieczycieli, gdyż składanie wypowiedzenia nie jest skomplikowaną sprawą, a promocji i tanich ubezpieczeń jest coraz to więcej. Nie należy się więc obawiać wypełniania tej formalności.

W przykładowym wzorze wypowiedzenia policy OC samochodu osobowego, należy podać jedynie swoje dane osobowe, adres, markę i typ samochodu, numer rejestracyjny samochodu, numer polisy OC, oraz okres ubezpieczenia. Na koniec podpisujemy się oraz podajemy aktualną datę.

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe dopuszcza możliwość wysłania wypowiedzenia polisy OC drogą mailową, należy pamiętać, że podpis musi być własno ręczy, a dokument zeskanowany i dopiero wysłany. W innym przypadku wypowiedzenie policy OC nie będzie zaakceptowane.